English    |   Sơ đồ website

Lượt xem: 578
Hoàn thành kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản trước ngày 31/12/2017

Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 11503/VPCP-TTĐT ngày 30/10/2017 về việc hoàn thành kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản. Theo đó, để hoàn thiện kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản giữa các cơ quan hành chính các cấp, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo đơn vị chức năng phối hợp với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ hoàn thành trước ngày 31/12/2017 các nội dung sau:  

Thống nhất việc sử dụng sổ đăng ký công văn đi - đến trên trục liên thông văn bản và các mẫu biểu báo cáo liên quan để tổng hợp, thống kê các chỉ tiêu báo cáo phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền các cấp (theo phụ lục I, II kèm theo cô​ng văn số 4089/VPCP-TTĐT ngày 21/4/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn việc gửi nhận văn bản điện tử trên hệ thống liên thông).

 

Phối hợp giám sát, đánh giá an toàn thông tin hệ thống liên thông văn bản điện tử giữa Văn phòng Chính phủ và đơn vị mình; xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin và trách nhiệm bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo từng cấp độ.

 

Phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ, các đơn vị liên quan triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trên hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc để bảo đảm các văn bản điện tử (dưới định dạng chuẩn file pdf, chuẩn file Office Open XML) gửi lên trục liên thông được ký số, cấp dấu thời gian sử dụng chứng thư số chuyên dùng Chính phủ.

 

Xây dựng, triển khai trục liên thông văn bản trong nội bộ đơn vị, kết nối với trục liên thông quốc gia phục vụ việc gửi nhận văn bản điện tử các cấp hành chính. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, các quận, huyện, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, thành phố thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử trên trục liên thông đảm bảo hình thành hệ thống liên thông 4 cấp hành chính từ Trung ương đến cấp xã, phường, thị trấn.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 521
  • Trong tuần: 7616
  • Tất cả: 1224471

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG UBND TỈNH NAM ĐỊNH
Giấy phép số 70/GP-TTĐT, ngày 30/5/2013, do Cục Quản lý Phát thanh,
Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp

Địa chỉ: SỐ 57 ĐƯỜNG VỊ HOÀNG - TP NAM ĐỊNH
ĐT: (0228)3849363 | Fax: (0228)3867059
Email: vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn
Designed by VNPT Nam Định