English    |   Sơ đồ website

Lượt xem: 502
Tăng cường thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Ngày 11/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Công văn số 33/UBND-VP5 về việc tăng cường triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhằm triển khai kịp thời, hiệu quả việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Công văn số 9510/VPCP-KSTT ngày 07/9/2017 của Văn phòng Chính phủ.
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện các nội dung trọng tâm như:

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (như đăng tải thông tin trên Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; tổ chức triển khai tuyên truyền, niêm yết Danh mục các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết thực hiện, không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; tuyên truyền về lợi ích, chủ trương, kết quả thực hiện, cung cấp thông tin và ý kiến đóng góp về dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích); phối hợp với Bưu điện tỉnh tập huấn cho nhân viên bưu điện các nội dung liên quan.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện kết nối thông tin của UBND tỉnh, trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, UBND cấp huyện và cấp xã với hệ thống của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, để phục vụ việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dich vụ bưu chính công ích.

Chi tiết trong file đính kèm 
v5-33.PDF

Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 496
  • Trong tuần: 7591
  • Tất cả: 1224446

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG UBND TỈNH NAM ĐỊNH
Giấy phép số 70/GP-TTĐT, ngày 30/5/2013, do Cục Quản lý Phát thanh,
Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp

Địa chỉ: SỐ 57 ĐƯỜNG VỊ HOÀNG - TP NAM ĐỊNH
ĐT: (0228)3849363 | Fax: (0228)3867059
Email: vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn
Designed by VNPT Nam Định