Công điện khẩn số 02/CĐ-UBND hồi 9h ngày 16/7/2017 về phòng, chống cơn bão số 2 (tên quốc tế là Talas)
Cập nhật: 16/07/2017 09:47
Xem lịch sử tin bài
Công điện khẩn số 02/CĐ-UBND hồi 9h ngày 16/7/2017 về phòng, chống cơn bão số 2 (tên quốc tế là Talas)

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 2 (Ảnh: NCHMF)

File Công điện: 02-CĐ.PDF

 

Bạn đánh giá thế nào cải tiến mới về hình thức và nội dung của hệ thống website?

Gửi khảo sát  Xem kết quả
văn bản pháp luật
Scroll