Hội nghị bàn giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2017-2020
Cập nhật: 23/06/2017 09:04
Xem lịch sử tin bài
Hội nghị bàn giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2017-2020

Ngày 20-6-2017, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị công bố kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính (CCHC) tỉnh ta năm 2016; đánh giá, phân tích các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2016, bàn giải pháp nâng cao chỉ số PCI năm 2017 và các năm tiếp theo. Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Ngô Gia Tự, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Anh Dũng, Giám đốc Sở KH và ĐT; các đồng chí TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trần Lê Đoài, Nguyễn Phùng Hoan, Bạch Ngọc Chiến; các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành thành viên UBND tỉnh...
Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Năm 2016, chỉ số PCI tỉnh ta đạt 58,54 điểm, xếp thứ 30/63 tỉnh, thành phố trong cả nước; nằm trong nhóm hạng khá nhưng tụt 13 bậc so với năm 2015 (xếp hạng 17/63 tỉnh, thành phố trong cả nước). Có 5/9 chỉ số thành phần của PCI đạt và vượt so với năm 2015 như: tính minh bạch; chi phí không chính thức; tính năng động của chính quyền tỉnh; dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, gia nhập thị trường…; 4 chỉ số giảm điểm là: thiết chế pháp lý, tiếp cận đất đai, đào tạo lao động, chi phí thời gian. Về phân nhóm 111 chỉ tiêu cơ sở của 10 chỉ số thành phần PCI: có 34/111 chỉ tiêu (bằng 30,6%) đứng ở tốp 20 tỉnh dẫn đầu; 54/111 chỉ tiêu (48,7%) đứng ở nhóm giữa bảng xếp hạng (từ 21-50) và có 23/111 chỉ tiêu (20,7%) chỉ tiêu đứng cuối bảng xếp hạng. Căn cứ vào kết quả phân tích, đánh giá cụ thể và trách nhiệm của từng sở, ngành theo Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 27-5-2014 của UBND tỉnh, Sở KH và ĐT đã xây dựng 2 phương án cải thiện chỉ số PCI tỉnh ta với các mục tiêu, thời hạn cụ thể. Phương án 1 mục tiêu là từ năm 2017-2019 chỉ số PCI tỉnh ta đứng đầu nhóm khá (với điểm số lần lượt từng năm là: 59,27; 59,61; 59,93); năm 2020 bước vào nhóm tốt với điểm số 60,16. Phương án 2 mục tiêu cụ thể là trong các năm 2017, 2018 chỉ số PCI tỉnh ta ở nhóm đầu hạng khá (với tổng điểm lần lượt là: 59,43 và 59,89); các năm 2019, 2020 ở nhóm tốt với tổng điểm lần lượt là 60,32 và 60,64. Để thực hiện và hoàn thành mục tiêu cải thiện chỉ số PCI năm 2017 và các năm tiếp theo, Sở KH và ĐT đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh thực hiện đồng bộ 11 nhóm giải pháp quyết liệt chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phát huy sức mạnh tổng thể của cả hệ thống chính trị, đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn.

Về kết quả chỉ số CCHC năm 2016: tỉnh ta đạt 70,46/97,5 điểm, xếp thứ 40/63 tỉnh, thành phố trong cả nước và tăng 7 bậc so với năm 2015; có chỉ số CCHC là 72,27%, thuộc nhóm C (gồm 33 tỉnh), thấp hơn 1,37% so với giá trị trung bình. Qua kết quả đánh giá, xếp hạng chỉ số CCHC năm 2016, tổng số điểm chưa đạt của tỉnh ta là 20 điểm, thuộc trách nhiệm của các ngành, cấp sau: trách nhiệm theo các lĩnh vực tham mưu, quản lý chuyên ngành của 6 sở là 4,75 điểm; trách nhiệm trong việc triển khai, tổ chức thực hiện của các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn là 15,25 điểm. Nguyên nhân là người đứng đầu các đơn vị, địa phương chưa quan tâm, quyết liệt trong việc chỉ đạo và thực hiện công tác CCHC ở ngành, cấp mình; chưa đề ra các giải pháp hữu hiệu để đẩy mạnh thực hiện công tác CCHC... Để đẩy mạnh thực hiện công tác CCHC, Sở Nội vụ đã đề xuất UBND tỉnh triển khai thực hiện 3 nhóm giải pháp chung đối với tất cả các ngành, các cấp và 7 nhóm giải pháp cụ thể cho từng ngành, từng cấp về: công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; về công tác tuyên truyền CCHC, ứng dụng công nghệ thông tin và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, cải cách thủ tục hành chính; xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008...

Phát biểu kết luận hội nghị, về vấn đề giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số PCI tỉnh ta năm 2017 và các năm tiếp theo, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: các ngành, các cấp tiếp tục rà soát, nghiên cứu, quán triệt để cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị hiểu, nắm được các nội dung chỉ số thành phần PCI để trong năm 2017 tỉnh ta phấn đấu đạt điểm số tương đương với năm 2015 (59,52 điểm); năm 2018 đạt từ 60 điểm trở lên. Để thực hiện và hoàn thành mục tiêu đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp: tăng cường tuyên truyền, phổ biến, lắng nghe kiến nghị và giải thích cho doanh nghiệp nắm được các chủ trương, cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh; từng ngành, từng cấp cần nghiêm túc rà soát, kiểm tra để xây dựng kế hoạch khắc phục những bất cập, hạn chế để từng bước nỗ lực cải thiện các chỉ số thành phần PCI; tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả công tác CCHC, công khai các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình công tác của đơn vị trên các phương tiện thông tin đại chúng để các doanh nghiệp tìm hiểu, cập nhật. Giao Sở TT và TT phối hợp giúp đỡ các ngành, các cấp xây dựng cơ sở dữ liệu số để hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt thông tin; Sở KH và ĐT chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội nghị UBND tỉnh đối thoại với doanh nghiệp trong quý III-2017, mời chuyên gia của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thông tin về các chỉ số thành phần PCI cho cộng đồng doanh nghiệp; yêu cầu các ngành, các cấp bố trí cán bộ có chuyên môn, năng lực đảm nhiệm công tác hỗ trợ, phục vụ doanh nghiệp. Thanh tra tỉnh rà soát kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các ngành, các cấp đảm bảo thực hiện đúng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ không thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp quá 1 lần/năm. Về vấn đề CCHC: mục tiêu năm 2017 tăng ít nhất 3 điểm để tỉnh ta thuộc nhóm trung bình khá. UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì giao chỉ tiêu, kế hoạch phấn đấu thực hiện của năm 2017 cho từng sở, ngành, địa phương và tham mưu với tỉnh xét kết quả vào tiêu chí thi đua cuối năm. Yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai sơ kết công tác CCHC để trong tháng 7-2017 UBND tỉnh sẽ tiến hành sơ kết, đánh giá và triển khai nhiệm vụ CCHC trong thời gian tới./.(Nguồn: Báo Nam Định).

Bạn đánh giá thế nào cải tiến mới về hình thức và nội dung của hệ thống website?

Gửi khảo sát  Xem kết quả
văn bản pháp luật
Scroll