THÔNG BÁO ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Cập nhật: 03/11/2015 11:50
Xem lịch sử tin bài
THÔNG BÁO ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Thông báo đường dây nóng

THÔNG BÁO

Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh

về việc thiết lập đường dây nóng (kèm theo văn bản số 87/TB-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2014)

UBND tỉnh Nam Định thiết lập đường dây nóng để kịp thời chỉ đạo giải quyết công việc ở một số lĩnh vực.

          1.    Cấp giấy chứng nhận đầu tư và giấy đăng ký kinh doanh

               *  Bộ phận tiếp nhận thông tin tại Sở Kế hoạch đầu tư (đối với cấp giấy chứng nhận đầu tư ngoài các khu công nghiệp),

                    -  Số điện thoại cố định: 03503.647.121

                    -  Số điện thoại di động: 0904.777.990

               *   Bộ phận tiếp nhận thông tin tại Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh (đối với cấp giấy chứng nhận đầu tư trong các khu công nghiệp).

                   -  Số điện thoại cố định: 03503.680.402

                   -  Số điện thoại di động: 0915.605.809.

            2. Thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức, doanh nghiệp.

          Bộ phận tiếp nhận thông tin tại Sở tài nguyên và môi trường: Bộ phận một cửa,

- Số điện thoại cố định: 0350. 8601.224

- Số điện thoại di động: 0916.612.673

          3. Công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

          Bộ phận tiếp nhận thông tin tại Sở Nội vụ: Bộ phận một cửa,

             - Số điện thoại cố định: 0350. 3649.403

             - Số điện thoại di động: 0967.791.858

          4. Công tác khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

           Bộ phận tiếp nhận thông tin tại Sở Y tế:

             - Số điện thoại cố định: 0350. 3631.486

             - Số điện thoại di động: 0967.711.414

          5. Công tác tiếp nhận về giải quyết vướng mắc cho người nộp thuế:

          Bộ phận tiếp nhận thông tin tại Cục thuế tỉnh:

             - Số điện thoại cố định: 0350. 3868.458

             - Số điện thoại di động: 0902.368.628

           Bộ phận tiếp nhận thông tin ở các lĩnh vực trên tại Văn phòng UBND tỉnh: Phòng Tổng hợp,

              - Số điện thoại cố định: 0350. 3866.283;

              - Số điện thoại di động: 0949.581.838.

Các tin khác
Bạn đánh giá thế nào cải tiến mới về hình thức và nội dung của hệ thống website?

Gửi khảo sát  Xem kết quả
văn bản pháp luật
Scroll