Văn bản
Số hiệu Tên văn bản Ban hành Tải về
27/2017/QĐ-UBND Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 30/5/2013 của UBND tỉnh Nam Định
91/KH-UBND Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 08/9/2017 v/v đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát trên địa bàn tỉnh Nam Định
04/CĐ-UBND Công điện hỏa tốc số 04/CĐ-UBND hồi 10h00 ngày 14/9/2017 về việc triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 10 năm 2017
03/CĐ-UBND Công điện khẩn số 03/CĐ-UBND hồi 8h00 ngày 13/9/2017 về cơn bão số 10 (tên quốc tế là Doksuri)
166/BC-UBND Báo cáo số 166/BC-UBND ngày 12/9/2017 tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 8, những nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2017
769/UBND-VP3 Công văn số 769/UBND-VP3 ngày 08/9/2017 v/v tăng cường quản lý các đối tượng dịch hại nhất là bệnh lùn sọc đen hại lúa Mùa 2017 từ nay đến cuối vụ
90/KH-UBND Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 08/9/2017 v/v xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai - năm 2018
87/KH-UBND Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 31/8/2017 thực hiện Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 01/8/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
86/KH-UBND Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 31/8/2017 thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 01/8/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
85/KH-UBND Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 31/8/2017 thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 01/8/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
89/KH-UBND Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 06/9/2017 v/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017
464/UBND-VP8 Công văn số 464/UBND-VP8 ngày 01/9/2017 v/v khai thác, sử dụng văn bản qua hệ thống công báo điện tử
11/CT-UBND Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 01/9/2017 v/v thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2017-2018
84/KH-UBND Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 31/8/2017 thực hiện chương trình phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Nam Định
743/UBND-VP3 Công văn số 743/UBND-VP3 ngày 30/8/2017 v/v tập trung phòng, chống bệnh lùn sọc đen hại lúa Mùa 2017
10/CT-UBND Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 23/8/2017 v/v tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, công trình thủy lợi, đất đai hành lang bảo vệ đê điều, xả thải vào nguồn nước [...]
136/TB-UBND Thông báo số 136/TB-UBND ngày 21/8/2017 kết luận của đồng chí Nguyễn Phùng Hoan - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc về thực hiện một số dự án nước sạch tại huyện Ý Yên
135/TB-UBND Thông báo số 135/TB-UBND ngày 21/8/2017 kết luận của đồng chí Nguyễn Phùng Hoan - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc về thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch xã Nam Hải, Nam Thái, huyện Nam Trực
24/2017/QĐ-UBND Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 ban hành bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ nhà trên địa bàn tỉnh Nam Định
591/UBND-VP5 Công văn số 591/UBND-VP5 ngày 21/8/2017 v/v bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh 2/9 và Khai giảng năm học 2017-2018
Bạn đánh giá thế nào cải tiến mới về hình thức và nội dung của hệ thống website?

Gửi khảo sát  Xem kết quả
văn bản pháp luật
Scroll