Văn bản
Số hiệu Tên văn bản Ban hành Tải về
112/TB-UBND Thông báo số 112/TB-UBND ngày 20/7/2017 kết luận của đồng chí Nguyễn Phùng Hoan - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp bàn các biện pháp khắc phục ảnh hưởng của mưa Bão số 2 đến sản xuất nông nghiệp; đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa Mùa 2017
574/UBND-VP3 Công văn số 574/UBND-VP3 ngày 13/7/2017 v/v tăng cường thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về quản lý chất lượng là vật tư nông nghiệp, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi
18/2017/QĐ-UBND Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 07/7/2017 ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay vốn đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Nam Định
320/UBND-VP8 Công văn số 320/UBND-VP8 ngày 06/7/2017 về việc trả lời nội dung đề nghị của người dân
14/2017/QĐ-UBND Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 ban hành quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và giá thu tiền sử dụng nước hoặc làm dịch vụ từ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nam Định
13/2017/QĐ-UBND Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 ban hành Quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Nam Định
100/TB-UBND Thông báo số 100/TB-UBND ngày 22/6/2017 ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Hội nghị về phân tích chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số cải cách hành chính tỉnh Nam Định
1378/QĐ-UBND Quyết định số 1378/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh
58/KH-UBND Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 12/6/2017 triển khai thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
481/UBND-VP3 Công văn số 481/UBND-VP3 ngày 09/6/2017 về việc ngăn chặn tàu cá khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài
1240/QĐ-UBND Quyết định số 1240/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 về công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016
251/UBND-VP8 Công văn số 251/UBND-VP8 ngày 01/6/2017 về việc cập nhật số liệu tình hình tổ chức và đội ngũ người làm công tác pháp chế
250/UBND-VP8 Công văn số 250/UBND-VP8 ngày 01/6/2017 về việc khai thác, sử dụng văn bản qua hệ thống công báo điện tử
07/CT-UBND Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 30/5/2017 về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định
430/UBND-VP3 Công văn số 430/UBND-VP3 ngày 29/5/2017 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp giảm thiểu và xử lý việc đốt rơm rạ sau thu hoạch
1160/QĐ-UBND Quyết định số 1160/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM năm 2017
426/UBND-VP3 Công văn số 426/UBND-VP3 ngày 24/5/2017 về việc tăng cường công tác quản lý thủy sản và tàu cá hoạt động trên biển
1120/QĐ-UBND Quyết định số 1120/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 về việc kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nam Định năm 2017
88/UBND-VP7 Công văn số 88/UBND-VP7 ngày 19/5/2017 về việc tăng cường chỉ đạo tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018
87/UBND-VP7 Công văn số 87/UBND-VP7 ngày 19/5/2017 về việc tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2017
Bạn đánh giá thế nào cải tiến mới về hình thức và nội dung của hệ thống website?

Gửi khảo sát  Xem kết quả
văn bản pháp luật
Scroll