image banner
Chỉ thị về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định
Số ký hiệu văn bản 16/CT-UBND
Ngày ban hành 26/07/2022
Ngày hiệu lực 26/07/2022
Trích yếu nội dung Chỉ thị về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Lê Đoài
Tài liệu đính kèm Chi thi Thong ke.pdf