image banner
V/v tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Số ký hiệu văn bản 567/UBND-VP8
Ngày ban hành 25/07/2022
Ngày hiệu lực 25/07/2022
Trích yếu nội dung V/v tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Nội chính
Người ký duyệt Hà Lan Anh
Tài liệu đính kèm Nhiem vu cong tac XLVPHC.pdf