image banner
Thông báo kết luận của đồng chí Phạm Đình Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2022 và thông qua báo cáo ước thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Số ký hiệu văn bản 252/TB-UBND
Ngày ban hành 28/10/2022
Ngày hiệu lực 28/10/2022
Trích yếu nội dung Thông báo kết luận của đồng chí Phạm Đình Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2022 và thông qua báo cáo ước thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Chu Thị Hồng Loan
Tài liệu đính kèm TB_ket luan Hop UBND thong qua bao cao KTXH 2022.pdf