image banner
KH thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Số ký hiệu văn bản 78/KH-UBND
Ngày ban hành 08/05/2023
Ngày hiệu lực 08/05/2023
Trích yếu nội dung KH thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Nông - Lâm - Ngư nghiệp và TNMT
Người ký duyệt Trần Anh Dũng
Tài liệu đính kèm 01.-KH-thuc-hien-NQ-48-cua-Chinh-phu.pdf