image banner
KH thực hiện Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 12/4/2023 của Tỉnh uỷ Nam Định thực hiện Nghị quyết Số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Số ký hiệu văn bản 80/KH-UBND
Ngày ban hành 15/05/2023
Ngày hiệu lực 15/05/2023
Trích yếu nội dung KH thực hiện Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 12/4/2023 của Tỉnh uỷ Nam Định thực hiện Nghị quyết Số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Giao thông - Công nghiệp - Xây dựng
Người ký duyệt Hà Lan Anh
Tài liệu đính kèm 05-KH-thuc-hien-CTHD-34TU-thuc-hien-NQ29-ve-CNH-HDH-den-nam-2030.pdf