image banner
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2022 - 2030” trên địa bàn tỉnh Nam Định
Số ký hiệu văn bản 83/KH-UBND
Ngày ban hành 15/05/2023
Ngày hiệu lực 15/05/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2022 - 2030” trên địa bàn tỉnh Nam Định
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Nội chính
Người ký duyệt Phạm Đình Nghị
Tài liệu đính kèm KH1150.rar