image banner
KH thực hiện Kế hoạch số 109-KH/TU ngày 22/5/2023 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Số ký hiệu văn bản 102/KH-UBND
Ngày ban hành 29/06/2023
Ngày hiệu lực 29/06/2023
Trích yếu nội dung KH thực hiện Kế hoạch số 109-KH/TU ngày 22/5/2023 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Giao thông - Công nghiệp - Xây dựng
Người ký duyệt Hà Lan Anh
Tài liệu đính kèm 10-KH-ve-phuong-huong-phat-trien-GTVT-duong-sat.pdf