image banner
KH thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 21/4/2023 của Chính phủ về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025 của tỉnh Nam Định
Số ký hiệu văn bản 120/KH-UBND
Ngày ban hành 27/08/2023
Ngày hiệu lực 27/08/2023
Trích yếu nội dung KH thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 21/4/2023 của Chính phủ về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025 của tỉnh Nam Định
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Giao thông - Công nghiệp - Xây dựng
Người ký duyệt Hà Lan Anh
Tài liệu đính kèm 13-KH-NQ58-ho-tro-DN-den-nam-2025.pdf