image banner
QĐ phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực việc làm; an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Số ký hiệu văn bản 2119/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/10/2023
Ngày hiệu lực 27/10/2023
Trích yếu nội dung QĐ phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực việc làm; an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Kiểm soát TTHC
Người ký duyệt Phạm Đình Nghị
Tài liệu đính kèm QD-2119.rar