image banner
QĐ phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi; khoa học, công nghệ và môi trường; kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện
Số ký hiệu văn bản 2118/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/10/2023
Ngày hiệu lực 27/10/2023
Trích yếu nội dung QĐ phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi; khoa học, công nghệ và môi trường; kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Kiểm soát TTHC
Người ký duyệt Phạm Đình Nghị
Tài liệu đính kèm QD-2118.rar