image banner
QĐ về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính
Số ký hiệu văn bản 2236/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/11/2023
Ngày hiệu lực 09/11/2023
Trích yếu nội dung QĐ về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Kiểm soát TTHC
Người ký duyệt Phạm Đình Nghị
Tài liệu đính kèm 1.-QDCBQLCS.71123.1610.pdf