image banner
V/v triển khai thi hành Luật Giá 2023
Số ký hiệu văn bản 80/UBND-VP6
Ngày ban hành 02/02/2024
Ngày hiệu lực 02/02/2024
Trích yếu nội dung V/v triển khai thi hành Luật Giá 2023
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tài chính - Thương mại - Dịch vụ
Người ký duyệt Hà Lan Anh
Tài liệu đính kèm 04.-VB-tri_n-khai-Lu_t-gia-2023.pdf