image banner
Tổng số: 391
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
80/UBND-VP6 02/02/2024 V/v triển khai thi hành Luật Giá 2023
Lượt xem: 33
Tải về
322/QĐ-UBND 02/02/2024 QĐ về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 42
Tải về
2506/QĐ-UBND 14/12/2023 QĐ v/v công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quảng cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Lượt xem: 213
Tải về
2237/QĐ-UBND 09/11/2023 QĐ v/v công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện
Lượt xem: 78
Tải về
2236/QĐ-UBND 09/11/2023 QĐ về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính
Lượt xem: 106
Tải về
2118/QĐ-UBND 27/10/2023 QĐ phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi; khoa học, công nghệ và môi trường; kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện
Lượt xem: 111
Tải về
2119/QĐ-UBND 27/10/2023 QĐ phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực việc làm; an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Lượt xem: 104
Tải về
2120/QĐ-UBND 27/10/2023 QĐ về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông
Lượt xem: 293
Tải về
1545/QĐ-UBND 10/08/2023 QĐ v/v công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
Lượt xem: 88
Tải về
1546/QĐ-UBND 10/08/2023 QĐ về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện
Lượt xem: 92
Tải về
12345678910...