image banner
Tổng số: 15
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
87/UBND-VP7 19/05/2017 Công văn số 87/UBND-VP7 ngày 19/5/2017 về việc tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2017
Lượt xem: 591
Tải về
09/2017/QĐ-UBND 11/04/2017 Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 quy định mức chi phí đào tạo và mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng theo Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 575
Tải về
600/QĐ-UBND 28/03/2017 Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2017 - 2018
Lượt xem: 576
Tải về
321/QĐ-UBND 16/02/2017 Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 16/02/2017 phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2016
Lượt xem: 577
Tải về
319/UBND-VP7 27/12/2016 Công văn số 319/UBND-VP7 ngày 27/12/2016 về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức các hoạt động lễ hội năm 2017
Lượt xem: 565
Tải về
225/TB-UBND 09/12/2016 Thông báo số 225/TB-UBND ngày 09/12/2016 về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2017 đối với CBCCVC và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội
Lượt xem: 548
Tải về
78/KH-UBND 30/09/2016 Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 30/9/2016 triển khai thực hiện Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện Bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020
Lượt xem: 765
Tải về
12/CT-UBND 29/09/2016 Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 29/9/2016 về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu của ngành Giáo dục và Đào tạo, năm học 2016-2017
Lượt xem: 556
Tải về
214/UBND-VP7 25/08/2016 Công văn số 214/UBND-VP7 ngày 25/8/2016 về việc khai thác và sử dụng văn bản trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ
Lượt xem: 538
Tải về
209/UBND-VP7 23/08/2016 Công văn số 209/UBND-VP7 ngày 23/8/2016 về việc khai thác và sử dụng văn bản trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ
Lượt xem: 647
Tải về
12