image banner
Tổng số: 49
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1590/QĐ-UBND 03/07/2020 Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 v/v giải quyết khiếu nại của ông Đoàn Văn Phóng (lần Hai)
Lượt xem: 369
Tải về
380/UBND-VP8 03/08/2017 Công văn số 380/UBND-VP8 ngày 03/8/2017 v/v khai thác, sử dụng văn bản qua hệ thống công báo điện tử
Lượt xem: 553
Tải về
1680/QĐ-UBND 27/07/2017 Quyết định số 1680/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 v/v công bố danh mục "Văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành" hết hiệu lực toàn bộ
Lượt xem: 514
Tải về
251/UBND-VP8 01/06/2017 Công văn số 251/UBND-VP8 ngày 01/6/2017 về việc cập nhật số liệu tình hình tổ chức và đội ngũ người làm công tác pháp chế
Lượt xem: 483
Tải về
250/UBND-VP8 01/06/2017 Công văn số 250/UBND-VP8 ngày 01/6/2017 về việc khai thác, sử dụng văn bản qua hệ thống công báo điện tử
Lượt xem: 516
Tải về
195/UBND-VP8 08/05/2017 Công văn số 195/UBND-VP8 ngày 08/5/2017 về việc tổng kết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính
Lượt xem: 530
Tải về
193/UBND-VP8 08/05/2017 Công văn số 193/UBND-VP8 ngày 08/5/2017 v/v trả lời đơn thư bà Vũ Thị Hoàn
Lượt xem: 533
Tải về
159/UBND-VP8 20/04/2017 Công văn số 159/UBND-VP8 ngày 20/4/2017 v/v hướng dẫn triển khai theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2017
Lượt xem: 488
Tải về
641/QĐ-UBND 07/04/2017 Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 07/4/2017 về đình chỉ giải quyết khiếu nại
Lượt xem: 496
Tải về
31/KH-UBND 05/04/2017 Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 05/4/2017 thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2017
Lượt xem: 467
Tải về
12345