image banner
Tổng số: 63
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
64/UBND-VP11 19/05/2022 V/v thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 06/QĐ-TTg
Lượt xem: 172
Tải về
14/2016/QĐ-UBND 26/05/2016 Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 26/5/2016 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Nam Định
Lượt xem: 588
Tải về
49/KH-UBND 26/05/2016 Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 26/5/2016 v/v phối hợp tổ chức Mít tinh quốc gia hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2016
Lượt xem: 557
Tải về
48/KH-UBND 24/05/2016 Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 24/5/2016 triển khai thực hiện Luật Tài nguyên, Môi trường biển và hải đảo năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 513
Tải về
47/KH-UBND 20/05/2016 Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 20/5/2016 tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học (22/5) và Ngày Môi trường thế giới (05/6)
Lượt xem: 572
Tải về
126/UBND-VP7 20/05/2016 Công văn số 126/UBND-VP7 ngày 20/5/2016 v/v khai thác và sử dụng văn bản quy phạm pháp luật
Lượt xem: 550
Tải về
1060/QĐ-UBND 20/05/2016 Quyết định số 1060/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 về việc thành lập Chi cục Giám định xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng
Lượt xem: 572
Tải về
120/UBND-VP7 18/05/2016 Công văn số 120/UBND-VP7 ngày 18/5/2016 về việc khai thác và sử dụng Thông tư số 10/2016/TT-BYT trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ
Lượt xem: 549
Tải về
46/UBND-VP12 18/05/2016 Công văn số 46/UBND-VP12 ngày 18/5/2016 về việc chương trình học bổng tại Ấn Độ năm 2016 - 2017
Lượt xem: 510
Tải về
12/2016/QĐ-UBND 13/05/2016 Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày13/5/2016 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Lượt xem: 580
Tải về
1234567