image banner
Tổng số: 47
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
314/BC-UBND 16/11/2023 BC tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Lượt xem: 80
Tải về
234/BC-UBND 12/09/2023 BC tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 8, những nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2023
Lượt xem: 101
Tải về
206/BC-UBND 15/08/2023 BC tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 7, những nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2023
Lượt xem: 111
Tải về
166/BC-UBND 30/06/2023 BC tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 106
Tải về
110/BC-UBND 16/05/2023 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4, những nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2023
Lượt xem: 122
Tải về
110/BC-UBND 16/05/2023 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4, những nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2023
Lượt xem: 113
Tải về
264/BC-UBND 07/10/2022 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 150
Tải về
244/BC-UBND 12/09/2022 BC tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 8, những nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2022
Lượt xem: 161
Tải về
185 -BC/BCS 29/08/2022 BC kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 18/6/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung xây dựng, phát triển thành phố Nam Định giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 169
Tải về
184 -BC/BCS 29/08/2022 BC kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 18/6/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, phát triển kinh tế vùng ven biển giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo
Lượt xem: 174
Tải về
12345