image banner
Tổng số: 150
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
148/KH-UBND 16/11/2023 KH Khuyến nông thực hiện trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2024
Lượt xem: 88
Tải về
123/KH-UBND 11/09/2023 KH tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023
Lượt xem: 87
Tải về
120/KH-UBND 27/08/2023 KH thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 21/4/2023 của Chính phủ về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025 của tỉnh Nam Định
Lượt xem: 103
Tải về
113/KH-UBND 16/08/2023 KH hành động về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 145
Tải về
102/KH-UBND 29/06/2023 KH thực hiện Kế hoạch số 109-KH/TU ngày 22/5/2023 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 124
Tải về
102/KH-UBND 29/06/2023 KH thực hiện Kế hoạch số 109-KH/TU ngày 22/5/2023 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 157
Tải về
83/KH-UBND 15/05/2023 Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2022 - 2030” trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 241
Tải về
80/KH-UBND 15/05/2023 KH thực hiện Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 12/4/2023 của Tỉnh uỷ Nam Định thực hiện Nghị quyết Số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 136
Tải về
78/KH-UBND 08/05/2023 KH thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Lượt xem: 141
Tải về
73/KH-UBND 24/04/2023 KH khuyến nông thực hiện trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2023
Lượt xem: 164
Tải về
12345678910...