image banner
Tổng số: 73
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
133/UBND-VP5 06/02/2024 Về việc chấn chỉnh thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về nồng độ cồn khi tham gia giao thông
Lượt xem: 47
Tải về
120/KH-UBND 27/08/2023 KH thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 21/4/2023 của Chính phủ về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025 của tỉnh Nam Định
Lượt xem: 103
Tải về
830/UBND-VP5 22/08/2023 V/v bảo đảm TTATGT trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 và tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường
Lượt xem: 99
Tải về
806/UBND-VP5 16/08/2023 V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác đảm bảo trật tự ATGT trong những tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 118
Tải về
102/KH-UBND 29/06/2023 KH thực hiện Kế hoạch số 109-KH/TU ngày 22/5/2023 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 124
Tải về
102/KH-UBND 29/06/2023 KH thực hiện Kế hoạch số 109-KH/TU ngày 22/5/2023 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 157
Tải về
595/UBND-VP5 20/06/2023 V/v tăng cường bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh
Lượt xem: 108
Tải về
80/KH-UBND 15/05/2023 KH thực hiện Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 12/4/2023 của Tỉnh uỷ Nam Định thực hiện Nghị quyết Số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 136
Tải về
364/UBND-VP5 21/04/2023 V/v đảm bảo trật tự ATGT trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4, 01/5 và cao điểm du lịch hè năm 2023
Lượt xem: 183
Tải về
584/QĐ-UBND 27/03/2023 QĐ Về việc phân loại, đặt số hiệu đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 183
Tải về
12345678