image banner
Tổng số: 1313
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
47/KH-UBND 17/03/2023 KH tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3), Ngày Khí tượng thế giới (23/3), Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023
Lượt xem: 18
Tải về
49/TB-VPUBND 16/03/2023 TB Tình hình tuần từ ngày 10/3/2023 đến ngày 16/3/2023 và ý kiến kết luận của tập thể lãnh đạo UBND tỉnh
Lượt xem: 43
Tải về
490/QĐ-UBND 13/03/2023 QĐ phê duyệt Chương trình khuyến nông tỉnh Nam Định giai đoạn 2023 - 2025
Lượt xem: 30
Tải về
46/TB-VPUBND 10/03/2023 TB tình hình tuần từ ngày 03/3/2023 đến ngày 09/3/2023 và ý kiến kết luận của tập thể lãnh đạo UBND tỉnh
Lượt xem: 62
Tải về
471/QĐ-UBND 09/03/2023 QĐ về việc giải quyết khiếu nại của Công ty Cổ phần đầu tư và cung cấp nước sạch Hoàng Kim (lần hai)
Lượt xem: 46
Tải về
43/TB-VPUBND 03/03/2023 TB tình hình tuần từ ngày 24/02/2023 đến ngày 02/3/2023 và ý kiến kết luận của tập thể lãnh đạo UBND tỉnh
Lượt xem: 70
Tải về
38/UBND-VP2 03/03/2023 V/v thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và Chương trình điều tra thống kê quốc gia
Lượt xem: 44
Tải về
37/UBND-VP2 03/03/2023 V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy
Lượt xem: 62
Tải về
32/KH-UBND 27/02/2023 KH thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 08/02/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 38
Tải về
41/TB-VPUBND 24/02/2023 TB tình hình tuần từ ngày 17/02/2023 đến ngày 23/02/2023 và ý kiến kết luận của tập thể lãnh đạo UBND tỉnh
Lượt xem: 61
Tải về
12345678910...