English    |   Sơ đồ website

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Nam Định

I. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng UBND tỉnh được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của UBND tỉnh Nam Định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Nam Định; Quyết định số 1378/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 của UBND tỉnh Nam Định về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định, trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh; Quyết định số 2123/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 của UBND tỉnh Nam Định về việc thành lập Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh trên cơ sở nhận chuyển giao từ Sở Tư pháp; Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của UBND tỉnh Nam Định về việc thành lập Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Nam Định.

II. Cơ cấu, tổ chức bộ máy


          1. Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh:
Gồm Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng.


           2. Đơn vị hành chính:

a) Phòng Hành chính - Tổ chức (VP1);

b) Phòng Tổng hợp (VP2);

c) Phòng Nông, lâm, ngư nghiệp và TNMT (VP3);

d) Phòng Giao thông, Công nghiệp, Xây dựng (VP5);

đ) Phòng Tài chính, Thương mại, dịch vụ (VP6);

e) Phòng Văn xã (VP7);

g) Phòng Nội chính (VP8);

h) Ban Tiếp công dân (VP9);

i) Phòng Quản trị - Tài vụ (VP10);

k) Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính (VP11);

l) Phòng Ngoại vụ (VP12).


          3. Đơn vị sự nghiệp đặc thù:
Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.
         
          4. Đơn vị sự nghiệp:
Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh (XTĐT).

Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 229
  • Trong tuần: 3,731
  • Tất cả: 1,778,100

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG UBND TỈNH NAM ĐỊNH
Giấy phép số 70/GP-TTĐT, ngày 30/5/2013, do Cục Quản lý Phát thanh,
Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp

Địa chỉ: SỐ 57 ĐƯỜNG VỊ HOÀNG - TP NAM ĐỊNH
ĐT: (0228)3849363 | Fax: (0228)3867059
Email: vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn
Designed by VNPT Nam Định