English    |   Sơ đồ website

Lượt xem: 182

Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021

Chiều ngày 27/01/2021, Văn phòng UBND tỉnh Nam Định đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021.

 

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo Công đoàn viên chức tỉnh; Lãnh đạo Đại đội cảnh sát bảo vệ mục tiêu; các cơ quan Báo, Đài cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên cơ quan Văn phòng UBND tỉnh.

 

Tại Hội nghị, đồng chí Chu Thị Hồng Loan - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh thay mặt lãnh đạo cơ quan trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

 

Năm 2020, Văn phòng đã làm tốt các nhiệm vụ chính trị được giao là chủ động phối hợp với các sở, ngành xây dựng Chương trình công tác trọng tâm và thường kỳ của UBND tỉnh; Đồng thời, tham mưu giúp Lãnh đạo UBND tỉnh trong chỉ đạo điều hành thực hiện Chương trình công tác đã đề ra được kịp thời, đầy đủ. Theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, UBND cấp huyện thực hiện đúng chương trình công tác của UBND tỉnh. Tổ chức thu thập thông tin, nắm vững thực tế để làm tốt công tác tham mưu tổng hợp, trực tiếp giúp Lãnh đạo UBND tỉnh giải quyết công việc kịp thời, có hiệu quả trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh; đảm bảo chế độ thông tin báo cáo hằng ngày, tuần, tháng, quý, năm đáp ứng công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; báo cáo kịp thời với Chính phủ, với các đoàn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các Bộ, ngành ở Trung ương và tỉnh bạn về thăm, làm việc tại tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, tham mưu, chuẩn bị đầy đủ, có chất lượng các báo cáo, đề án, chuyên đề, chương trình, tờ trình, kế hoạch của UBND tỉnh trình tại kỳ họp thường kỳ thứ 14, thứ 16 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 và các kỳ họp bất thường thứ 13, 15 của HĐND tỉnh; xây dựng Chương trình hành động và các Kế hoạch triển khai thực hiện của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, đảm bảo chất lượng, đúng quy định. Tham mưu, giúp việc UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành đạt được những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong bối cảnh bị ảnh hưởng lớn bởi đại dịch Covid-19 và thiên tai, thời tiết diễn biến bất thường; chủ động và làm tốt công tác phòng chống, dịch bệnh Covid-19 trong cơ quan. Trong năm, đã tham mưu trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành gần 10.000 văn bản các loại đảm bảo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và đúng thể thức, nội dung, thẩm quyền theo quy định.Tiếp nhận trên 23.000 văn bản đến, các văn bản đến đều được tham mưu giúp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh xử lý giải quyết kịp thời, đúng quy định. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin để theo dõi, đôn đốc các sở, ngành UBND các huyện,thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Bộ,ngành giao; Công tác ứng dụng công nghệ thông tin, phát hành văn bản có ký số, xây dựng chính quyền điện tử có chuyển biến tích cực. Tổ chức, phục vụ lãnh đạo UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ, hằng tháng đúng pháp luật; tham mưu giải quyết tốt các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh…Tổ chức biên soạn, phát hành 16 số công báo điện tử, đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh và các huyện, thành phố; đã tổ chức hoạt động có hiệu quả Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Đến ngày 31/12/2020, đã có 89.184 lượt giao dịch, trong đó: tiếp nhận 49.817 hồ sơ, trả 35.564 kết quả giải quyết TTHC, không có hồ sơ quá hạn; Tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua Cổng DVC Quốc gia và Cổng cung cấp DVC trực tuyến của tỉnh là 11.795 lượt; Tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua Dịch vụ bưu chính công ích là 10.685 lượt; Tư vấn, hướng dẫn giải quyết TTHC trên 3.700 lượt. Đa phần người dân và doanh nghiệp đều đánh giá hài lòng khi thực hiện giao dịch dịch vụ hành chính công tại Trung tâm. Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh tiếp tục hoạt động ổn định và có hiệu quả, trong năm đã tiếp nhận gần 500 hồ sơ, hầu hết các hồ sơ đều được trả trước hạn và đúng thời hạn. Chủ động chuẩn bị nội dung và phục vụ tốt các hội nghị của UBND tỉnh. Tổ chức phục vụ các đồng chí Lãnh đạo tỉnh đón, tiếp và làm việc với các đoàn của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh bạn, khách quốc tế về thăm và làm việc tại tỉnh, đảm bảo chu đáo, lịch sự. Văn phòng đã tập trung duy trì và đảm bảo tốt cơ sở vật chất, các điều kiện làm việc, phục vụ cho công tác của Lãnh đạo UBND tỉnh và cơ quan Văn phòng. Thực hiện tốt công tác cải cách tổ chức bộ máy, tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;Giữ gìn, bảo quản an toàn tài sản, phương tiện làm việc, kho quỹ; đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu hành chính; đảm bảo vệ sinh môi trường sạch đẹp. Phối hợp với lực lượng cảnh sát bảo vệ, lực lượng bảo vệ dân phố đảm bảo tốt an ninh, trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ trong cơ quan và khu vực.

 

Văn phòng cũng đánh giá những mặt tồn tại cần khắc phục, đưa ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm 2021: Văn phòng UBND tỉnh sẽ bám sát Chương trình công tác, kế hoạch hoạt động của UBND tỉnh, chủ động rà soát, tổng hợp, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2021 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ sát, đúng với chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND và tình hình thực tế của tỉnh. Triển khai có hiệu quả hoạt động kiểm tra định kỳ, đột xuất của Tổ công tác 621 của Chủ tịch UBND tỉnh, tập trung vào các lĩnh vực người dân và doanh nghiệp quan tâm, như: Đất đai, cải cách thủ tục hành chính, đạo đức công vụ...Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, theo dõi sát và thường xuyên đôn đốc các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ được các bộ, ngành Trung ương giao và các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Văn phòng UBND tỉnh; từng bước tiếp cận, vận hành Trung tâm điều hành thông minh khi UBND tỉnh có chủ trương thực hiện thí điểm.... Quản lý chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định tài chính, đảm bảo phục vụ chu đáo, kịp thời cho hoạt động của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh. Thực hiện tốt Nội quy, Quy chế làm việc cơ quan; Vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp; đảm bảo tuyệt đối an toàn về cháy, nổ và an ninh, trật tự trong cơ quan; thực hiện tốt nếp sống văn hoá trong công sở; Duy trì thường xuyên các phong trào văn nghệ, thể thao,... Coi trọng công tác thi đua, khen thưởng; thường xuyên phát động các phong trào thi đua,tổ chức đăng kí thi đua giữa cá nhân với đơn vị và đăng kí từng đơn vị với cơ quan; thực hiện bình xét thi đua, khen thưởng đúng Luật, đúng hướng dẫn, công bằng, công khai, dân chủ; Quan tâm hơn nữa và đảm bảo thực hiện đầy đủ, đúng quy định các quyền lợi và nghĩa vụ đối với người lao động.


Hội nghị đã nhận được những đóng góp vào Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của cơ quan.

Tại Hội nghị, các tập thể và cá nhân Văn phòng UBND tỉnh có thành tích trong công tác đã được trao tặng Bằng khen.


Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao và biểu dương đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan Văn phòng UBND tỉnh và nhấn mạnh: Thời gian tới, đội ngũ cán bộ Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, tổng hợp, giúp việc Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm soát văn bản, hạn chế thấp nhất sai sót; theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, địa phương trong việc thực hiện các kết luận của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2021


Một số hình ảnh tại hội nghị:

 
 
Ảnh: Quang cảnh Hội nghị
 
 
Ảnh: Đ/c Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu
 
 
Ảnh: Đ/c Chu Thị Hồng Loan - Phó Chánh Văn phòng báo cáo Tổng kết công tác cơ quan năm 2020
 
 
 
 
 
 
Ảnh: Cán bộ, chuyên viên phát biểu tham luận
 
 
 
 
 
\
 
 
Ảnh: Trao Bằng khen cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2020
 
BBT Website VP

Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 211
  • Trong tuần: 3,713
  • Tất cả: 1,778,082

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG UBND TỈNH NAM ĐỊNH
Giấy phép số 70/GP-TTĐT, ngày 30/5/2013, do Cục Quản lý Phát thanh,
Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp

Địa chỉ: SỐ 57 ĐƯỜNG VỊ HOÀNG - TP NAM ĐỊNH
ĐT: (0228)3849363 | Fax: (0228)3867059
Email: vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn
Designed by VNPT Nam Định