image banner
Danh mục công khai ngân sách
Ngân sách địa phương
DANH SÁCH CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh Nam Định2022Quyết định của Văn phòng UBND tỉnh Nam Định94/QĐ-VPUBND27/12/2022
2QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh Nam Định2022Quyết định của Văn phòng UBND tỉnh Nam Định76/QĐ-VPUBND04/11/2022
3THÔNG BÁO Công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III năm 20222022Thông báo116:/TB-VPUBND04/10/2022
4Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh Nam Định2022phuluc59/QĐ-VPUBND04/10/2022
5THÔNG BÁO Công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II và 6 tháng đầu năm 20222022Thông báo của Văn phòng UBND tỉnh83/TB-UBND05/07/2022
6Quyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức 2022KH80/QĐ-BQLCKCN 17/05/2022
7Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý I năm 20222022Thông báo của Văn phòng UBND tỉnh34-TB/VPUBND04/04/2022
8Thông báo về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh2022Thông báo của Văn phòng UBND tỉnh05/TB-VPUBND04/01/2022
9Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh2022Thông báo của Văn phòng UBND tỉnh04/TB-VPUBND04/01/2022
10Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý IV và 6 tháng cuối năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh2022Thông báo của Văn phòng UBND tỉnh03/TB-VPUBND04/01/2022
11Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách tỉnh Nam Định năm 20202021Quyết định của UBND tỉnh2761/QĐ-UBND15/12/2021
12Quyết định công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 20222021Quyết định của UBND tỉnh2762/QĐ-UBND15/12/2021
13Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Văn phòng UBND tỉnh2021Quyết định của Văn phòng UBND tỉnh89/QĐ-VPUBND16/11/2021
14Quyết định công bố, công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh Nam Định2021Quyết định của Văn phòng UBND tỉnh88/QĐ-VPUBND08/11/2021
15Công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III năm 20212021Thông báo của Văn phòng UBND tỉnh118/TB-VPUBND07/10/2021
16Quyết định về việc công bố, công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh Nam Định (KP TTXTDT)2021phuluc61a/QĐ-VPUBND20/08/2021
17Thông báo về việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II và 6 tháng đầu năm 20212021phuluc76a/QĐ-VPUBND09/07/2021
18Quyết định về việc công bố, công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh Nam Định2021phuluc29a/QĐ-VPUBND28/04/2021
19Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 20212021phuluc29a/TB-VPUBND08/04/2021
20Quyết định về việc công bố, công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh Nam Định2021phuluc23a/QĐ-VPUBND26/02/2021
12