image banner
Danh mục công khai ngân sách
Ngân sách địa phương
DANH SÁCH CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1THÔNG BÁO Công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II và 6 tháng đầu năm 20222022Thông báo của Văn phòng UBND tỉnh83/TB-UBND05/07/2022
2Quyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức 2022KH80/QĐ-BQLCKCN 17/05/2022
3Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý I năm 20222022Thông báo của Văn phòng UBND tỉnh34-TB/VPUBND04/04/2022
4Thông báo về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh2022Thông báo của Văn phòng UBND tỉnh05/TB-VPUBND04/01/2022
5Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh2022Thông báo của Văn phòng UBND tỉnh04/TB-VPUBND04/01/2022
6Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý IV và 6 tháng cuối năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh2022Thông báo của Văn phòng UBND tỉnh03/TB-VPUBND04/01/2022
7Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách tỉnh Nam Định năm 20202021Quyết định của UBND tỉnh2761/QĐ-UBND15/12/2021
8Quyết định công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 20222021Quyết định của UBND tỉnh2762/QĐ-UBND15/12/2021
9Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Văn phòng UBND tỉnh2021Quyết định của Văn phòng UBND tỉnh89/QĐ-VPUBND16/11/2021
10Quyết định công bố, công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh Nam Định2021Quyết định của Văn phòng UBND tỉnh88/QĐ-VPUBND08/11/2021
11Công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III năm 20212021Thông báo của Văn phòng UBND tỉnh118/TB-VPUBND07/10/2021
12Quyết định về việc công bố, công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh Nam Định (KP TTXTDT)2021phuluc61a/QĐ-VPUBND20/08/2021
13Thông báo về việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II và 6 tháng đầu năm 20212021phuluc76a/QĐ-VPUBND09/07/2021
14Quyết định về việc công bố, công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh Nam Định2021phuluc29a/QĐ-VPUBND28/04/2021
15Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 20212021phuluc29a/TB-VPUBND08/04/2021
16Quyết định về việc công bố, công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh Nam Định2021phuluc23a/QĐ-VPUBND26/02/2021
17Thông báo về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 20212021phuluc07a/TB-VPUBND15/01/2021
18Thông báo số 50/TB-UBND ngày 08/4/2019 công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý I năm 20192019Thông báo Ủy ban50/TB-UBND08/04/2019