image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai

anh tin bai

 
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 938
  • Trong tuần: 11 260
  • Tất cả: 2590141
DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC CÁC LĨNH VỰC
Lượt xem: 25285

 

TT

Số, Ký hiệu

Ngày

văn bản

Trích yếu

Ghi chú

1 29/2018/QH14 15/11/2018  Luật Bảo vệ bí mật nhà nước Tải về
2 26/2020/NĐ-CP 28/02/2020 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước Tải về
3 24/2020/TT-BCA 10/3/2020 Thông tư của Bộ Công an ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác Bảo vệ bí mật nhà nước Tải về
4 774/QĐ-TTg 05/6/2020 Quyết định ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Tải về
5 808/QĐ-TTg 10/6/2020 Quyết định ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh  Tải về
6 809/QĐ-TTg 10/6/2020 Quyết định ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo  Tải về
7 872/QĐ-TTg 19/6/2020 Quyết định Danh mục bí mật nhà nước độ mật của Hội Cựu chiến binh Việt Nam Tải về
8 960/QĐ-TTg 07/7/2020 Quyết định ban hành Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Nội vụ Tải về
9 969/QĐ-TTg 07/7/2020 Quyết định ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải Tải về
10 970/QĐ-TTg 07/7/2020 Quyết định ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc Tòa án nhân dân Tải về
11 971/QĐ-TTg 07/7/2020 Quyết định ban hành danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực công tác dân tộc Tải về
12 988/QĐ-TTg 09/7/2020 Quyết định ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về
13 1178/QĐ-TTg 04/8/2020 Quyết định ban hành Danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc tế Tải về
14 1180/QĐ-TTg 04/8/2020 Quyết định ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc Viện kiểm sát nhân dân Tải về
15 1222/QĐ-TTg 11/8/2020 Quyết định ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Tải về
16 1294/QĐ-TTg 24/8/2020 Quyết định ban hành Danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực Khoa học và công nghệ Tải về
17 1295/QĐ-TTg 24/8/2020 Quyết định ban hành Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Y tế Tải về
18 1306/QĐ-TTg 26/8/2020 Quyết định ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội Tải về
19 1369/QĐ-TTg 03/9/2020 Quyết định ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Công nghiệp và Thương mại Tải về
20 1441/QĐ-TTg 23/9/2020 Quyết định ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê Tải về
21 1451/QĐ-TTg 24/9/2020 Quyết định ban hành Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực lao động và xã hội Tải về
22 1494/QĐ-TTg 02/10/2020 Quyết định ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng Tải về
23 1660/QĐ-TTg 26/10/2020 Quyết định ban hành Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực tài nguyên môi trường Tải về
24 1722/QĐ-TTg 03/11/2020 Quyết định ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Đảng Tải về
25 1765/QĐ-TTg 09/11/2020 Quyết định ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước Tải về
26 1923/QĐ-TTg 25/11/2020 Quyết định ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách Tải về
27 2182/QĐ-TTg 21/12/2020 Quyết định ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Ngân hàng Tải về
28 2238/QĐ-TTg 29/12/2020 Quyết định ban hành danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông Tải về
29 2288/QĐ-TTg 31/12/2020 Quyết định ban hành Danh mục Bí mật nhà nước của Công đoàn Việt Nam Tải về
30 39/QĐ-TTg 12/01/2021 Quyết định ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Hội Nông dân Việt Nam Tải về
31 211/QĐ-TTg 17/02/2021 Quyết định ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ Tải về
32 06/2021/QĐ-TTg 18/02/2021  Quyết định bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật Tải về
33 21/2021/TT-BCA 19/02/2021 Thông tư bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước độ Mật Tải về
34 277/QĐ-TTg 26/02/2021 Quyết định ban hành danh mục bí mật nhà nước của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp Tải về
35 741/QĐ-TTg 20/5/2021 Quyết định ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng pháp luật, bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, bồi thường nhà nước, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế Tải về
36 504/QĐ-TTg 22/4/2022 Quyết định ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kiểm toán nhà nước Tải về
37 1285/QĐ-TTg 25/10/2022 Quyết định ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao Tải về
 
                                                                                                                                                    TBT Website VP tổng hợp