image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 1134
  • Trong tuần: 10 927
  • Tất cả: 2474329
Văn phòng UBND tỉnh giao ban tháng 8/2022
Lượt xem: 331

Ngày 01/8/2022, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức giao ban cơ quan, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác những tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8/2022.

anh tin bai

Ảnh: Đ/c Chu Thị Hồng Loan - Chánh Văn phòng chủ trì giao ban

 

Những tháng đầu năm 2022, mặc dù dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, tuy nhiên các phòng, ban chuyên môn đã luôn chủ động trong công tác tham mưu cho Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp việc thực hiện Chương trình công tác của UBND tỉnh và các nhiệm vụ khác theo lĩnh vực phân công. Cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan đã thực hiện tốt các yêu cầu về Nội quy, Quy chế làm việc của cơ quan; các quy định về phòng chống dịch Covid-19, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn, an ninh khu vực Trụ sở, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ,...

 

 Triển khai nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Chánh Văn phòng yêu cầu các phòng, ban, trung tâm tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; thường xuyên nghiên cứu các quy định pháp luật; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng UBND tỉnh; Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025; Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; Quy chế làm việc của Văn phòng UBND tỉnh để chủ động tham mưu đúng, đủ các quy trình thủ tục, các nhiệm vụ theo quy định./.

TBT Website VP

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image