English    |   Sơ đồ website

LỊCH CÔNG TÁC CỦA VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH Năm 2021
Tuần 20, từ ngày 10 tháng 5 năm 2021 tới ngày 16 tháng 5 năm 2021
Từ ngày 03/05/2021 tới ngày 09/05/2021

NGÀY THÁNG

NỘI DUNG

TRỰC

VP

Thứ Sáu

07/5/2021

Sáng

+ 7h30, tại Hội trường tầng 3 - Trụ sở UBND tỉnh: Họp UBND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2021 và công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Các đ/c lãnh đạo UBND tỉnh, LĐVP, các VP).

+ 9h00, tại huyện Trực Ninh: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch (Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh, đ/c Trần Lê Đoài – PCT UBND tỉnh, đ/c Loan, VP7).

Đ/c Loan

Chiều

+ Làm việc với đoàn công tác Thanh tra Chính phủ (Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh, đ/c Kha, VP8).

+ 14h00, tại xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc: Tiếp xúc cử tri (Đ/c Trần Lê Đoài – PCT UBND tỉnh).

+ 14h00, tại phòng họp số 1 tầng 4 - Trụ sở UBND tỉnh: Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống dịch COVID-19 (Đ/c Hà Lan Anh - PCT UBND tỉnh, đ/c Loan, VP7).

Thứ Bảy

08/5/2021

Sáng

+ Tại UBND huyện Xuân Trường: Tiếp xúc cử tri – cả ngày (Đ/c Hà Lan Anh - PCT UBND tỉnh).

Đ/c Tùng

Chiều


Chủ Nhật

09/5/2021

Sáng


Đ/c Loan

Chiều


Thứ Hai

10/5/2021

Sáng

+ 7h30, tại xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc: Tiếp xúc cử tri (Đ/c Trần Lê Đoài – PCT UBND tỉnh).

Đ/c Kha

Chiều


Thứ Ba

11/5/2021

Sáng

+ Tại UBND thành phố Nam Định: Tiếp xúc cử tri – cả ngày (Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh).

+ 8h00, tại Sở Giáo dục và Đào tạo: Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 05 năm triển khai thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Đ/c Trần Lê Đoài – PCT UBND tỉnh, đc Loan, VP7).

Đ/c Tùng

Chiều


Thứ Tư

12/5/2021

Sáng

+ 7h30, tại xã Tân Khánh, huyện Vụ Bản: Tiếp xúc cử tri (Đ/c Trần Anh Dũng – PCTTT UBND tỉnh).

+ 7h30, tại UBND huyện Mỹ Lộc: Tiếp xúc cử tri (Đ/c Trần Lê Đoài – PCT UBND tỉnh).

+ Tiếp công dân định kỳ - cả ngày (Đ/c Hà Lan Anh - PCT UBND tỉnh, đ/c Tùng, VP3, VP8, VP9).

Đ/c Loan

Chiều

+ 14h00, tại UBND huyện Trực Ninh: Họp triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trực Ninh (Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh, đ/c Trần Lê Đoài – PCT UBND tỉnh, đ/c Loan, VP7).

 + 14h00, tại xã Cộng Hòa, huyện Vụ Bản: Tiếp xúc cử tri (Đ/c Trần Anh Dũng – PCTTT UBND tỉnh). 

Thứ Năm

13/5/2021

Sáng

+ 7h30, tại thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản: Tiếp xúc cử tri (Đ/c Trần Anh Dũng – PCTTT UBND tỉnh).

+ 7h30, tại Sở Giáo dục và Đào tạo: Đoàn công tác của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (Đ/c Trần Lê Đoài – PCT UBND tỉnh, đ/c Loan, VP7).

Đ/c Kha

Chiều

+ 14h00, tại phòng họp số 1 tầng 4 - Trụ sở UBND tỉnh: Giao ban Thường trực UBND tỉnh (Các đ/c lãnh đạo UBND tỉnh, LĐVP, các VP).

+ 15h00, tại Trụ sở Tỉnh ủy: Giao ban Thường trực Tỉnh ủy (Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh, đ/c Kha).

+ 14h00, tại xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản: Tiếp xúc cử tri (Đ/c Trần Anh Dũng – PCTTT UBND tỉnh).

Thứ Sáu

14/5/2021

Sáng

+ 7h30, tại xã Đại An, huyện Vụ Bản: Tiếp xúc cử tri (Đ/c Trần Anh Dũng – PCTTT UBND tỉnh).

Đ/c Loan

Chiều

+ Tại phòng họp số 1 tầng 4 - Trụ sở UBND tỉnh: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh (Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh, đ/c Trần Anh Dũng - PCTTT UBND tỉnh, đ/c Kha, VP8).

Thứ Bảy

15/5/2021

Sáng


Đ/c Kha

Chiều


Chủ Nhật

16/5/2021

Sáng


Đ/c Tùng

ChiềuGhi chú:
Mời họp
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG UBND TỈNH NAM ĐỊNH
Giấy phép số 70/GP-TTĐT, ngày 30/5/2013, do Cục Quản lý Phát thanh,
Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp

Địa chỉ: SỐ 57 ĐƯỜNG VỊ HOÀNG - TP NAM ĐỊNH
ĐT: (0228)3849363 | Fax: (0228)3867059
Email: vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn
Designed by VNPT Nam Định